Subscribe Us

Header Ads

Pásztor Pál plébános

Pásztor Pál, plébánosra sokan emlékeznek Kisnémedin, harmincnégy évig szolgált a faluban. Az alábbi bejegyzésben rá emlékezünk. 

Veresegyházon 1921. augusztus 11-én született. Önéletírásában így vall életéről. 

Szüleim: Pásztor Pál és Hajdi Teréz. Szüleim és mindkét oldali őseim valamennyien földművesek voltak. Első generációs értelmiségi vagyok.

Tehetséges kisdiáknak látszottam, így szüleim beadtak tanulni a Gödöllői Premontrei Gimnáziumba, ahol hat évet húztam le, majd Vácra kerültem a piaristákhoz, mivel akkor már kispap voltam. 1940-ben leérettségiztem Vácott, majd ott lettem hittudományi hallgató a Váci Papnevelőben. Egy év után Székesfehérvárra mentem, ott is a Papnevelő Intézetbe, ahonnan három év után kiküldtek a Bécsi Egyetem hittudományi karára. Bécsben szentelt pappá a híres Innitzer bíboros érsek 1947-ben. És egyúttal kineveztek segédlelkésszé Bécs egyik külvárosába: Döblingbe. Ott volt az az elmegyógyintézet, ahol Széchenyi István öngyilkos lett. Közben hazajöttem az új misémet elmondani, a húgomat megesketni és elhatároztam, hogy a tudományomat itthon fogom kamatoztatni. 

Úgy volt, hogy a Székesfehérvári Papnevelőben leszek tanár, de az állam éppen akkor oszlatta fel a papnevelőket. Segédlelkész lettem a Máriaremetei kegyhely alatt Remetekertvároson, majd Zsámbékon és Móron, közben plébános voltam Bakonykúti-Inotán. Mintegy 10 évig szolgáltam a székesfehérvári egyházmegyében, majd 1952-54-ig Veresegyházon és Erdőkertesen, 1954-56-ig Móron, innen a váci egyházmegyei Kisnémedibe kerültem plébánosnak, ahol 34 évig szolgáltam, 1990-ig, amikor is nyugdíjba kerültem. Közben három évig Püspökszilágyot is elláttam. Nyugdíjas koromat Veresegyházon töltöttem, közben 25 helyen kisegítettem. Jelenleg cukorbetegség és érszűkület következtében mindkét lábam amputálva van térden alul egy arasszal. 

Csányi Iván és Garamvölgyi Mária esküvője 1959. október 3-án. Középen Pásztor Pál plébános.

De így is szolgáltam több mint három évig Veresegyházon és Erdőkertesen. Közben kétszer is ért agyérgörcs, amivel kórházba kerültem. Nyelvvizsgáim: latin, német, francia felsőfok, héber és görög középfok, arám és szír alapfok. Édesapámat 17 éves koromban elveszítettem. Harmadik éjszaka vitte a földiepret a pesti piacra. A csomádi állomásnál elaludhatott, elütötte a vonat kocsistul-lovastul. Koponyaalapi törésben hunyt el még aznap éjjel. Ezentúl édesanyám nevelt két testvéremmel együtt. 

Alapelvem volt mindig, hogy szolgálni és nem az, hogy engem szolgáljanak! A magas kort, amit megértem: Isten áldásának tekintem! Még sok dolgom lenne ezen a világon! A célom ma is az, ami eddig is a vezérlő csillagom volt: Isten és hazám szolgálata!

 

 Pásztor Pál plébánosnak sokat köszönhet a község, Ő foglalta írásba Kisnémedi Község 900 éves történetét, 1065 és 1944 között helytörténeti könyvben. Azóta könyvét átdolgozva és kiegészítve Kisnémedi 950 éve címmel 2019-ben az önkormányzat kiadta. Több írása jelent meg a község hagyományairól, szokásairól. Pásztor Pál 2005. április 14-én, papságának 85-ik évében, 84 évesen hunyt el. 

2014. november 16-án Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök szentelte fel Koltai László szobrász által készített, az emlékére állított szobrot a Kisnémedi katolikus templom kertjében. Emléke becsülésének jeleként állították fel a némediek lelkészük szobrát volt temploma elé. A másfeles méretű mészkő szobor papi ruházatban, jobbjában könyvvel, baljában kereszttel, hitelesen örökíti meg az egyházközség papját. Az alapon jelmondata olvasható: "Istent és a hazámat szolgáltam". 

Régi hagyomány szerint mindig június 20-án történik a papszentelés. Veresegyházon született papok: (innen nézve balról-jobbra): Deák József, Molnár István, Kővári Imre, Pásztor Pál, Láng András - 1973. június 28-án a Veresegyházi Római Katolikus Templomban. Kővári Krisztina fényképe 


Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések