Subscribe Us

Header Ads

Csak a játéktudáson múlik

Kisnémediben bajok vannak. Nem éppen nagyok, csak olyanok, amire manapság azt mondják: vannak még hiányosságok. Persze másutt szintén előfordulnak, miért ne lehetnének Kisné­mediben is?

Gosztonyi-kúria épülete

Mármost az is köztudomású, hogy kétféle hiányosság létezik. Az egyik csoportba tartozókon könnyű változtatni, nem kell hozzá más, csupán kis jóakarat. A má­sik csoportba azok a bajok sorolhatók, amelyeknek megszüntetéséhez csipetnyivel több jóakarat kellene. És mindkét fajta hiányosság
többnyire azért tenyészik és marad meg hiányosságnak, mert a hibák megszünteté­séhez szükséges jóakaratban is hiányosság mutatkozik.
Kisnémediben mindkét fajtá­ból akad. Vegyük először is az első csoportba tartozót.

Trágyahegy a falu közepén

A falu közepére egykor tágas kúriát építtetett magának az uraság és kasté­lya tőszomszédságába — pedig az ezer holdján máshol is lett volna bőven rá hely — istállót. Mindjárt kettőt is. Lehet, hogy őt nem zavarta az istállóbűz, hiszen az ízlések oly különbözők . . .
A kúriában egyébként most a kisnémedi nebulók tanulnak nagyon jó, kényelmes
helye van benne az iskolá­nak. De amíg a kúriá­ból iskola lett, az istálló megmaradt istállónak. Az
Állatforgalmi Vállalat 60—80 szarvasmarhát hizlal bennük és az istállótrágyát ott halmozza fel a dombon, a fő­útvonal mentén, az iskola közvetlen közelében, az autóbusz-állomás tőszomszédsá­gában, egy községi közkút felett. Néha nem is egy, több trágyahegy bűzlik, rontja, fertőzi a levegőt és nyújt kellemes bölcsőt légylárvák milliárdjainak. Hat-hét esztendeje panaszkodnak már a tanárok, a növendékek, az egész falu. A tanács és a magánosok számtalanszor és számtalan helyen tették már
hiába szóvá a díszhelyen bűzölgő, a kút vizét megfer
tőző trágyalerakodó helyet.

Ezen az 1951-es képen még áll az istálló. A kép jobb szélén látható belőle. 


Nem történt semmi. Azaz az egészségügyi hatóságok a kút vizét emberi használatra alkalmatlannak nyilvání­tották. A községi tanács végrehajtó bizottsága legutoljára tavaly intézett átiratot az Állatforgalmi Vállalat igazgatóságához, a trágya ügyé­ben. Választ sem kapott rá.

Pedig könnyű lenne segíteni, csupán valahányszor kitakarítják az istállót, ha kell, naponta kétszer is, azon nyomban el kellene hordatni a trágyát valahová a falun kívülre, távoli helyre.

Mindössze ennyiből állana ennek „a hiányosságnak a kiküszöbölése’“. .. Csakhogy hiányzik a jóakarat.

Van és még sincs közvilágítás 

Néhány éve villanyt kapott a község. Azóta közvilágítás is van. Utcáit 35 lámpa világítja meg. Helyesebben csak világította, mert |most már elég soknak a fénye, hiába kapcsolják be nem gyullad ki. Kiégett a villanyégő, csak ez történt, nem valami komolyabb hiba, mégsem lehet segíteni rajta. 

Ugyanis a közvilágításhoz annak idején kétféle lámpafejet szereltek fel, csavarmeneteset és szögeset, amibe, csak olyan égők illenek, melyek éppúgy, ahogy a rádiócsövek, több szögben végződnek. Ilyen szöges villanylámpát azonban már nem gyártanak, kiment a divatból. Nagyon helyesen, szabványosították a villanyégőket is, most már csak egyféle készül, csavarmenetes. Azt azonban nem lehet a szöges lámpafejbe csavarni. Csavaros lámpafej viszont nem készül kellő mennyiségben, így mondja az esztergomi Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat, amelynek a feladata lenne a divatjamúlt lámpafejek kicserélése.

Így ennek a gondnak megszüntetéséhez valamivel több jóakarat kellene. Elsősorban az, hogy a csavaros lámpafej tervét kissé jobban hozzáigazítsák a tényleges szükséglethez és ez sem lenne éppen valamilyen egetverő nagy dolog. Néhány szöges körte még ég Kisnémediben, de tíz darab m ár kiégett. Évekig szolgáltak, joguk volt hozzá. Tessék azonban elképzelni, hogy a Rákóczi úton összesen három lámpaoszlop áll, valamennyi sző­gesfejű és mindben kiégett a körte. Vak sötétség uralkodik ebben az utcában, akkora, hogy még a villanyvilágítás bevezetése előtt sem lehetett nagyobb.

Kisnémediben ilyen bajok, vagy ha úgy tetszik hiányosságok vannak. Nem nagyok, de annál kellemetlenebbek. Pedig olyan könnyen lehetne segíteni rajtuk . . .

Ny. E.

PMK 1960. február 27. 

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések