Subscribe Us

Header Ads

Három község, egy tanács, egy tsz

1975-től közös tanácsa lesz Váchartyánnak, Kisnémedinek és Püspökszilágynak

A váci járásban egymás tőszomszédságában fekszik három nem túl népes község és közülük csak egynek, Váchartyánnak a lakossága növekszik, 1960-ban 1434, 1970-ben 1535 főt írtak benne össze a népszámláláskor. Ettől a községtől három kilométerre, Kisnémediben viszont a két népszámlálás közül az első 966, a második már csak 961 lakost talált. Innen tovább haladva még öt kilométert a Váchartyántól vezető úton, Püspökszilágy községben tíz év alatt 1131-ről 1085-re csökkent a népesség és az utolsó népszámlálás óta is csak Váchartyánban növekedett. A két másik szomszédos község teljes elnéptelenedéssel azért nem fenyeget, az idősebb életkorúak aránya azonban évről évre nagyobb. A fiatalok többsége Vácra, Budapestre. jár munkába és ahogyan máshonnan, innen is közelebb igyekszik költözni munkahelyéhez.
Váchartyán 657 munkaképes korú lakosából 567 a bejáró, Kisnémediből 400 ingázik a 700-ból, Püspökszilágyból pedig 550 a 650-ből. Helyben nem sok a munkaalkalom, de legalább a munkába eljárók közlekedése elég jó, naponta tizenötször fordul oda-vissza a busz, a két község és a váchartyáni vasútállomás között.Területére nézve a három község közül Püspökszilágy a legnagyobb 2530 hektár, erdővel leginkább borított határával. Kisnémedi területe 1250. Váchartyáné 1200 hektár. Mezőgazdaságilag gazdaságosan művelhető földje külön-külön a három községnek kevés. Mégis, ha együtt munkálják meg, már jelentős nagyüzem számba vehető közös gazdaságuk. Termelőszövetkezeteik tagjai már ki is mondták az egyesülést 1975. január elsejétől. Egyelőre úgy döntöttek, hogy az Aranykalász néven egyesült tsz székhelye Kisnémedi lesz, bár a központ elhelyezésére Váchartyánban alkalmasabbnak látszó épület lenne.
S ugyancsak új évtől — ezt is kimondta már a három község tanácsa — megszűnik Kisnémedi és Püspökszilágy önálló tanácsa, Váchartyánban pedig megalakul a közös tanács. Napokon belül összehívják a három községi tanács tágjait, az. új a közös tanács alakuló ülésére. '

A közös tanács megalakulása azonban nem jár a jelenleg három községben összesen tizenkét főből álló tanácsi apparátus létszámcsökkentésével. Kevesebben ugyanis nem láthatnák el megfelelően a megnövekedett tanácsi hatáskör feladatait.
Kisnémediben társadalmi elnök állt mostanáig a tanács élén, az ügyintézés pedig csupán a vb-titkárra és egy adminisztrátorra hárult. Az adóügyekkel ebben a községben is a püspökszilágyi adóügyi előadó foglalkozott, s mind a három községben a váchartyáni építési előadó látta el a hatósági feladatot. A munkaerővel legjobban ellátott váchartyáni szakigazgatási szervből is hiányzott a gazdasági élőadó, a másik két tanácsnál pedig egy-egy dolgozónak több szakágazat területét kellett ellátnia. A közös tanácsnál viszont a munkaerők átcsoportosításával minden szakágazatra jut ember, ami elsősorban a lakosság ügyeinek jobb, gyorsabb elintézését eredményezi. De természetesen megkönnyíti és szakszerűbbé teszi az apparátus munkáját is.

A három községben különben mostanáig is sok minden volt közös. Például Kisnémediben lakó körzeti orvos látta el eddig is Püspökszilágy, a váchartyáni körzeti fogorvos pedig mind a három közég lakosságát. Aztán Kisnémedi iskolájában csak az alsótagozatosok tanulnak, a négy felsőbb osztály növendékei azonban a váchartyáni iskolába járnak. Szó van most arról is, hogy a püspökszilágyi felsőtagozatosok oktatása szintén Váchartyánban folyjék a jövőben. Ami tanulmányi szempontból különösen üdvös lenne számukra, miután községük iskolájának öt tantermében összesen hat pedagógus tanítja a nyolc osztály 114 növendékét és a felsőtagozatban nincs minden tárgynak szaktanára.

PMH 1974. december

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések