Subscribe Us

Header Ads

A Borház kivirágzása

A helyiek bor vagy présháznak ismerik a Gosztonyi kúria melletti épületet. Ez a bejegyzés erről a közel kétszázharminc éves épületről és kálváriájáról szól.  Az épület a szakirodalom szerint vélhetően 1790 körül épülhetett, a kúriával egy időben. De ennek ellentmond a I. Katonai felmérés, mely 1783-ban már ábrázolja a mai kúria épületét. Így a Borház pontos építési ideje is vitatott. 


A Gosztonyi család egy kiterjedt középkori nemesi család, mely mindig fontos szerepet játszott Pest vármegye igazgatásában. Voltak birtokaik Nyitra és Trencsén vármegyében is. Levéltári dokumentumok a családtagok közül a 19. század első felében élt Gosztonyi Andrástól és Polixéniától maradtak fenn. Ezek legtöbbje 1804-1815 közötti időszakból származó adóslevél, melyben Gosztonyi András családtagjaitól váltó ellenében különböző összegeket vett fel. De Gosztonyi Polixenia a kertben álló sírkő tanúsága szerint csak a Némediben birtokos Gosztonyi Imrének testvérének leánya volt így ezek az a adatok nem hozhatók összefüggésbe a kúria építésével.  
A Gosztonyi család volt birtokos a szomszédos Váchartyán településen is, ahol nem sokkal később, 1802- ben építették a Kisnémedi épületnél impozánsabb kastélyukat.
 
Gosztonyi Imre és
Osztroluczky Teréz sírköve 
A történeti szerkezet lényeges eleme a kúria mögötti téglatámfal, melyen ma csak az északnyugati végén vezet fel lépcső a felsőkertbe, de a térképi ábrázolások alapján feltételezhető, hogy a mai lépcsővel szemben a támfal iskola melletti sarkában is volt valaha egy hasonló kialakítású lépcső. A támfal mögött pincék nyúlnak be a felső kertrész alá.

A borház nevéből adódóan főként Gosztonyi uraság borainak tárolására szolgált.
Az épület három jól elkülöníthető részből áll, három ajtóval. Az első rész egy ideig konyhaként működött, itt készítették a család ételeit. Vélhetően a főzést segítette az épület melletti ásott kút is.  
A második ajtó az előtérbe vitt ahol két kisebb kamrában tárolhatták a főzéshez szükséges alapanyagokat. A harmadik ajtó egy nagyobb terembe nyílik, ahol szüretkor vagy főként  nyáron és ősszel szüretkor tartottak mulatságokat. A fűtést egy kemence biztosította. Innen nyílt közvetlenül az épület folytatásaként kialakított pince ahol hordószámra tartották a birtok borait.

A negyvenes évek végétől a tsz megalakulásáig nem  használták, majd a helyi Zöldmező MGTSZ szintén borok tárolására használta az épület egy részét. A szomszédos kúria épületében éveken keresztül kocsma és élelmiszerbolt működött. A kihasználatlan borház épülete a Kovács Bandi bácsi boltjának raktára is volt, ahol főként petróleumot, fűtőolajat tárolt.

Az épület első részét próbálták hasznosítani, egy ideig a fiatalok KISZ klubjának adott helyet. Majd a tsz néhány évig itt készítette, palackozta a helyi málnából készült málnaszörpöt. 
Utoljára a hetvenes évek elejéig itt rendelt a Váchartyánból átjáró Dr. Csípő Elemér a körzet háziorvosa.

A felújítás előtti állapot. 

Ezt követően lassan az enyészetté lett az épület, bár a pincerészben évekig továbbra is a tsz és helyi borászok tárolták a borokat, mivel ott egyenletes hőmérsékletet és jó szellőzést biztosított a pince.

A Borház épülete napjainkban mellette a felső kertbe vezető lépcső

Az időközben műemléknek nyilvánított épületen csak a régi tetőt cserélték azbeszt palára. Idővel az épület első részén a födém beszakadt és ázott a falazat. Funkciót nehezen lehetett neki találni, mivel az rendkívül vizesedett, nyirkos hideg volt. Felfűtése folyamatos gondot és jelentős költséget okozott. A kilencvenes évek elején már az önkormányzat tulajdonában volt, és képviselő-testületi üléseken többször felmerült, hogy a Mozgás Sportegyesületnek adják majd át lövészklub létesítésére. Erről később nem maradt fenn dokumentum, hogy megvalósult volna.
Végül 2013-ban a Darányi Ignác épületfelújítási program keretében sikerült felújítani és közművekkel ellátni az épületet. 2014 tavaszán adták át, jelenleg az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás bemutatótermeként használják. 
Nyaranta az épület előtt hangulatos kertmozi vetítések valósulnak meg. 

A váci Piarista gimnázium látogatói a bemutató központban.


Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések